Hydroponics

IPS Hydroponics systeem
Wij zijn van mening dat de wereldwijde voedselproductie nieuwe en innovatieve manieren van telen moet vinden. Hydrocultuur biedt een manier om volledig gecontroleerd gewassen te telen. Ons hydrocultuursysteem sluit kringlopen van water, kunstmest, voeding en is daardoor zeer milieuvriendelijk.

NFT en DFT
Binnen hydrocultuur zijn twee hoofdsystemen gebruikelijk: Nutrient Film Technology (NFT) en Deep Flow Technology (DFT). Industrial Product Solutions biedt beide systemen aan. NFT maakt gebruik van goten waarin water rond de wortels van het gewas stroomt, terwijl DFT bestaat uit grote vijvers waarin de plantenwortels continu hangen. Goed om te weten is dat de DFT technologie in sommige gevallen ook wel Deep Water Culture (DWC) wordt genoemd.

Het hangt af van het klimaat van de plek in de wereld waarin je leeft en welk systeem het beste past. Industrial Product Solutions zal u adviseren welk systeem u het beste kunt gebruiken.

Experts in hydrocultuur
De ontwikkeling van onze systemen gebeuren volledig binnen Industrial Product Solutions. Hierdoor zijn wij experts in hydrocultuur. Wij geloven dat het kweken van planten met hydrocultuur vraagt om moed en een out-of-the-box manier van denken. Daarom bouwen we kweekapparatuur voor elke specifieke groeifase. Zo hebben we in samenwerking met gespecialiseerde veredelingsbedrijven voor jonge planten een gepatenteerd systeem voor jonge planten ontwikkeld om de planten nieuwe wortels buiten het stolsel te laten rooten. Vanaf de eerste dag hangen de jonge planten met hun wortels in het water, wat resulteert in een snelle en efficiënte groei. Een ander belangrijk probleem bij hydrocultuur is de samenstelling van de groeiende oplossing. Ons fertigatiesysteem vernieuwt en bewaakt deze oplossing continu. De hoeveelheid water, zuurstof en voedingsstoffen is altijd aanwezig in de exacte hoeveelheid die nodig is.

Handmatig of geautomatiseerd
Ten slotte kunnen de systemen van Industrial Product Solutions zowel handmatig als geautomatiseerd worden geleverd. Onze handmatige systemen zijn zo ontwikkeld dat ze zonder kostbare aanpassingen geautomatiseerd kunnen worden. 

http://www.industrialproductsolutions.nl/wp-content/uploads/2018/01/IMG_20150909_094354.jpg